Çalışma Saatleri

Eğitim ve Öğretim Dönemi
Hafta içi 08.00 - 21.00

Yaz Dönemi
Hafta içi 08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
 
 

Görüş ve önerileriniz için
e-posta adresimiz
 
 
SNÜ Merkez Kütüphane Facebook Sayfası SNÜ Merkez Kütüphane Twitter Sayfası
SNÜ Merkez Kütüphane Twitter Sayfası SNÜ Merkez Kütüphane Youtube Sayfası

Hizmetlerimiz        (ILL) Kütüphaneler Arası Ödünç Yayın / Belge Sağlama

(ILL) Kütüphaneler Arası Ödünç Kitap / Makale / Tez Sağlama

Kütüphaneler arası ödünç verme, üniversite kütüphaneleri arasındaki işbirliği çerçevesinde kütüphane materyalinin karşılıklı kullandırması hizmetidir. Kütüphaneler arası ödünç kitap / makale /tez istekleri özel kurallara bağlıdır. (Kütüphaneler arası ödünç vermede, materyal isteği yapılan kütüphanenin ödünç verme politikası geçerlidir)

SNÜ Mensupları için;
1- Bu hizmetten SNÜ akademik ve idari personel ve SNÜ lisansüstü öğrencileri yararlanabilmektedir. Kullanıcı kütüphane web sayfasındaki istek formunu eksiksiz doldurup, imzalayıp kütüphaneye getirmesi gerekmektedir. Kütüphaneler Arası Yayın istek formu
2- Yapılan istekler sonucu doğacak tüm masraflar istekte bulunan kullanıcıya aittir (Kargo, fotokopi vb.),
3- Bu hizmetten yararlanabilen kullanıcılar, sadece kendileri için istekte bulunabilirler. Başka kullanıcılar için istekte bulunamazlar.
4- Üzerinde gecikmiş materyal veya para cezası bulunan kullanıcı ILL hizmetinden yararlanamaz.
5- Kullanıcılar, isteklerini bu hizmet ile ilgili yetkili personel aracılığıyla yapabilirler.

Diğer Üniversite Kütüphaneleri için;
1- Bir defada en fazla 5 kitap ödünç verilir.
2- Ödünç verme süresi 30 gündür. (kargo dahil)
3- Ödünç alınan kaynağın kullanım süresi ayırtma olmadığı takdirde “1” kez uzatılabilir.
4- SNÜ kütüphanesi, ödünç verme süresi dolmadan kitabı geri isteme hakkına sahiptir.
5- Kitabın kaybolması, zarar görmesi, iade edilmemesi durumunda yönergenin 15. MADDE’si uygulanır.
Bkz. Kütüphane Yönergesi

(Türkiye Belge Sağlama Hizmeti) TÜBESS üzerinden yapılan Tez İsteklerinde;
- Kullanıcı bir defada en fazla üç adet tez isteğinde bulunabilir.
- Yüksek Öğretim Kurulu dışında diğer Üniversite Kütüphanelerinden yapılan tez istekleri ücrete tabiidir.
- Bu hizmetten yüksek lisans doktora öğrencileri ve akademik personel yararlanabilmektedir. Kullanıcı kütüphane web sayfasındaki istek formunu eksiksiz doldurup, imzalayıp kütüphaneye getirmesi gerekmektedir. Kütüphaneler Arası Yayın istek formu
- Tezler basılı (çıktı) formatta kopya olarak kullanıcıya teslim edilir. Çıktı ücreti kullanıcıya aittir.

Basılı ya da elektronik ortamdaki makale ve tez talepleriniz için:
Altuğ ABUŞOĞLU 0 368 271 55 16 / 4708, e-posta : altugamail

"Kütüphanelerarası İşbirliği" kapsamında ödünç kitap hizmetleri ayrıntılı bilgiyi için:
Nilüfer ÖZER 0 368 271 55 16 / 4702, e-posta : nozer mail


TÜBİTAK EKUAL       Balkan Kütüphaneleri       Tübess       Toplu Katalog       Kits       Ulusal Açık Ders Malzemeleri       ANKOS
Adres: Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi Osmaniye Mah. 57000 SİNOP
Telefon: 0 368 271 57 79 Faks: 0 368 271 57 80
e-posta: