Tez istatistikleri
S.No İsim Soyisim Tez Adı Türü Erişim Yıl Url
1 Arife YAPICIOĞLU Poitif lineer operatörler ve istatistiksel A-Toplanabilme Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2014 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=130118
2 Arzu ÇAM Bafra balık  göllerinde (Kızılırmak Deltası, Samsun) yaşayan ve invasiv özellikteki kaya balıklarının parazit faunasının konak ve çevresel faktörlere göre dağılımı ve histopatolojisi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102687
3 Aysun GARGACI Geleneksel yöntemler palamut (sartda sarda) balığı konservesi üretimi ve biberiyenin (rosmarinus officinalis) kalite üzerine etkisi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2010 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30629
4 Aysun GARGACI Buzdolabında depolanan hamsi (Engraulis encracsicholus, ., 1758)  balığının raf ömrüne biberiye (Rosmarinus officinalis L.) ekstraının etkisi Tez (doktora) Özet 2014 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30629
5 Ayşah ÖZTEKİN Deniz Stratejisi Çerçeve Direktifi Kapsamında Sinop Sarıkum Lagünü Deniz Çöplerinin Durumu: Bir Örnek Çalışma Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2016 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=53174
6 Ayşe BALCI HIV-1’e karşı direnç sağlayan CCR5-\u039432, CCR2-64I ve SDF1-3’A allellerinin Türk popülasyonundaki dağılımıi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=48120
7 Ayşe Hikmet PARLAK Tümü dişi diploid ve triploid gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) tatlı su ticari işletme koşullarında büyüme performanslarının karşılaştırılması Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2010 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30537
8 Ayşenur UÇAR II. mertebeden periyodik sınır değer problemleri için sonlu fark şemaları Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102512
9 Barış Çağrı BAL Gruplar ve Geometriler Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43993
10 Baykal ARIDENİZ Karadeniz'de Algarna ile avlanan deniz salyangozu /Rapana venosa)2nun boy seçiciliğinin belirlenmesi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2014 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=130059
11 Bayram AYVAZ Karadeniz Kalkan Balığı (Psetta maxima, Linnaeus, 1758) larva yetiştiriciliğinde farklı ışık şiddetlerinin yaşama oranı ve büyümeye etkisi Tez (yüksek lisans) Özet 2014 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=130082
12 Bengünur ÇORAPÇI Buzdolabı koşullarında muhafaza edilen buharda pişirilerek modifiye atmosferde ambajlanan Gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) bazı kalite kriterlerinin tespiti Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2011 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30561
13 Bora EYÜBOĞLU Orta Karadeniz Bölgesinde Akdeniz midyesinin (Mytilus galloprovincialis, LAMARK,1819) Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2010 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30684
14 Burçak YILMAZ Singüler Pertürbe olmuş başlangıç-değer problemleri için düzgün yakınsak fark şemaları Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102536
15 Bülent ÇETİNER Orta Karadeniz'de 2010 yılı av sezonunda Çaça (Sprattus sprattus plareicus Risso, 1826) balığından üretilen balık unu ve yağının besin kompozisyonun incelenmesi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2011 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30571
16 Can Okan ALTAN İyonize radyasyon işlemi uygulanarak dondurulan palamut balığının (Sarda arda Bloch, 1973) saklama süresinin araştırılması Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2014 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=129786
17 Canan CANDAN Sinop ilinde bulunan deniz salyangozu işleme tesisine iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulanması Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43826
18 Caner EYRİSAKAL Sonlu gruplar ve geometrileri Tez (yüksek lisans) Özet 2014 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=130134
19 Ceren ORAL Sırakaraağaçlar deresi (Sinop) fitoplanktonu ve mevsimsel değişimi üzerine bir araştırma Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113613
20 Cihan ÜNAL Değişken üslü lebesgue uzaylarında maksimal operatörün sınırlılığı Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2013 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122479
21 Cumhur AVŞAR Sinop ili deniz suyu ve Kara Midye (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819)'nin mikrobiyolojik analizi ve izole edilen Eschericha coli Suşlarının moleküler karalterşzasyonu Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2013 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113511
22 Demet ERDEM Sinop Sarıkum tabiatı koruma alanı Natrix Tessellata (Ophidia: Colubridae) türünün morfolojik ve bazı biyolojik özellikleri Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113431
23 Demet KOCATEPE Farklı modifiye atmosfer koşullarında paketlenen ve buzdolabı sıcaklığında depolanan levrek balığının (Dicentrarchus labrax, Linaeus 1758) fiziksel ve mikrobiyolojik yönden incelenmesi Tez (doktora) Tam Metin 2010 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30517
24 Derya ÜRKMEZ Sinop körfezi meiobentik nematod faunasının dinamiğe ve chromadoridae'nin taksonomik ve ekolojik özellikleri Tez (doktora) Özet 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43932
25 Derya YILMAZ KIRCA Bafra balık  göllerinde (Kızılırmak Deltası, Samsun) yaşayan bazı kefal balıklarının parazit faunasının konak ve çevresel faktörlere göre dağılımı ve histopatolojisi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102492
26 Dilara KAYA Farklı oranlarda prina yağı içeren yemlerin Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792) gelişmesi ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2010 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30648
27 Dilek ŞAHİN Lepistes (Poecilia reticulata Peters, 1860) ve Ahli Çiklit (Sciaenochromis ahli Trewavas, 1935) balıklarında vitamin katkısının üreme ve büyüme üzerine etkisi Tez (doktora) Tam Metin 2011 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30524
28 Elif ÇELİKER Birinci mertebeden gecikmeli diferansiyel denklemler ve nümerik çözümleri Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2013 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122483
29 Elif Seda GÜRCAN Sinop kıyılarının ihtiyoplankton dinamiği Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102673
30 Emirhan GÜLTEKİN İkinci mertebeden iki noktalı sınır değer problemlerinde diferansiyel ve fark Green fonksiyonları Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2013 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122494
31 Ercan ERDEM Orta Karadeniz bölgesi'nde ortasu trolü ile avlanan balık stoklarının tahmin edilmesi Tez (doktora) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102707
32 Erdinç KOLAY Deney tasarımında optimal blok yapıları Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2011 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30671
33 Ertan CAVDAR İğneada kıyıları Bentik Crustacea (Arthropoda)  Faunası ve biyoekolojik özellikleri Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=44514 
34 Esra ETİRLİ Sinop ili ve çevresinde dağılış gösteren örümceklerin (Araneae) sistematik ve faunistik yönden incelenmesi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43880
35 Eylem AYDEMİR ÇİL Karasu çayı (Sinop) Makrobentik faunasının taksonomik ve ekolojik açıdan incelenmesi Tez (doktora) Özet 2014 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134565
36 Fatih Mehmet MAVİ Deniz anemonlarının genel özellikleri ve Actina equina türününkültüre alınması Tez (yüksek lisans) Özet 2016 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=48044
37 Ferhat BÜYÜKDEVECİ Adana-İskenderun Körfezi, yumurtalık koyu'nda kaybolan fanyalı uzatma ağlarının av veriminin zamana göre değişiminin incelenmesi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2011 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113452
38 Fikriye ÜNLÜER İğneada kıyıları (batı karadeniz) mollusca faunası ve biyoekolojik özellikleri Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2014 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=129756
39 Funda ÜSTÜN Karadeniz'İn Türkiye kıyılarındaki zooplanktonun genel dağılımı ve Acartia clausi Gisbrecht, 1889 (Copepoda=Calanoida) türünün yumurta verimi üzerine bir araştırma Tez (doktora) Tam Metin 2010 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30488
40 Gaye DOĞAN Sentetik lizin vemetiyonin ile desteklenmiş fındık küspesi içeren yemlerin gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) gelişmesi üzerine etkileri Tez (doktora) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102794
41 Gökay TAŞKAYA Kekik uçucu yağı uygulamasının soğuk Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2010 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30683
42 Gökhan ERİK Orta Karadeniz'de deniz salyangozu'nun (rapana venosa valenciennes., 1846) bidonla avcılığı, yavru yetiştiriciliği ve bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi Tez (doktora) Tam Metin 2011 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30463
43 Gökhan YILDIZ Karadeniz'in Sinop kıyılarım denizel makroalg komünitelerinin biyomas ve kimyasal içeriğindeki mevsimsel değişimler Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2016 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=53210
44 Gülşen UZUN Bafra Balık Gölleri'nden Ulugöl'de tatlısu ıstakozu (astacus leptodactylus eschscholtz, 1823)'nun bazı populasyon parametrelerinin belirlenmesi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113621
45 Günseli ACAR Balık unu ve yağı fabrikalarında, teknolojik gelişmelerein çalışma yaşamı mevzuatlarına ve insan kaynakları faaliyetlerine olan etkisinin istatiksel değerlendirilmesi Tez (doktora) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=48129
46 Hakan AKSU Sinop bölgesinde dip trolü avcılığının derinlik ve bazı meterolojik kriterlere göre av terimi ve kompozisyonunun araştırılması Tez (doktora) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102757
47 Hakan BAKİ Karadeniz Alabalığı (Salma trutta labrax PALLAS 1811) üretiminde, anaç balıkların (F3) üreme özelliklerinin özel işletme şartlarında belirlenmesi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102610
48 Hakan ÖZKAN Karadeniz'de yaşayan bazı balıkların miksozoa parazit faunalarının belirlenmesi Tez (yüksek lisans) Özet 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134518
49 Hande REŞAT Sinop yöresinde avlanan mezgit (Merlangius merlangus) ve barbunya (Mullus barbatus) balıklarının bazı üreme özelliklerinin belirlenmesi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2013 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122497
50 Hasan Can ÖZTEKİN Karadeniz'in Sinop kıyılarından örneklenen balık, omurgasız, zooplankton, deniz çayırı ve sedimanda ağır metal düzeyleri Tez (yüksek lisans) Özet 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134492
51 Hatice ÇETİNKAYA Kuraklığa duyarlı ve toleranslı mısır (Zea mays L.) bitkisinde kuraklık stresi altında yapılan bakır uygulamalarının oluşturduğu oksidatif hasar ve savunma cevaplarının araştırlılması Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134264
52 Hatice ERİK Diskus balıkları (Symphysodon spp.) yetiştiriciliği Tez (doktora) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102804
53 Hatice ŞİNAR Parabolik denklemler için iki katlı fark şemaları Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2011 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30649
54 Hilal KOYUNCU Sinop ili toprak ve su örneklerinden izole edilen bacilus türlerinin moleküler karakterizasyonu ve bazı enzim aktivitelerinin belirlenmesi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2016 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=47829
55 İbrahim ÖKSÜZ Sinop kıyıları yüzey sedimanlarındaki bentik foraminifer toplulukları Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2013 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113632
56 İrfan KESKİN Strech film ve vakum paket ile paketlenerek buzdolabı koşullarında (4°C) muhafaza edilen gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Valbaum 1792) pastırmasının kalite değişimlerinin karşılaştırılması Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2013 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113597
57 Kerem ÖZTÜRK 1932-1990 yılları arasında Sinop'ta meydana gelen suç olaylarıve diğer önemli olaylar Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2016 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=52110
58 Mehmet Anıl KESKİNBALTA Sinop ili Karasu Çayı’nda bulunan tatlı su midyelerinin (Unio Pictorum,   Linnaeus 1758) bazı biyometrik ve biyokimyasal özellikleri Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43981
59 Mehmet Bedrettin DUMAN Sinop ilindeki kara salyangozlarından Helix aspersa ve Helix lucorum’ un biyokimyasal kompozisyonu, et verimi ve üreme periyodunun belirlenmesi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43814
60 Mehmet Şükrü ALTUNDAĞ Kalkan balığı (Psetta maxima) yeminde aspir yağı kullanımının büyüme, yem değerlendirme ve vücut kompozisyonu üzerine etkisi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=1392
61 Melike TEKERCİ Sinop ve çevre illerdeki kliniklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının tanısı ve antibiyotik dirençliliğinin belirlenmesi Tez (yüksek lisans) Özet 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134463
62 Meryem ÖZ Zeolitin Koi balıklarının (Cyprinus carpio L.,1758) yetiştiriciliğinde kullanımı Tez (doktora) Tam Metin 2010 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30500
63 Meryem Yeşim ÇELİK Açık denizde batırılmış uzun halat sisteminde yetiştirilen midye (Mytilus gallprovincialis, Lamarck 1819) yetiştiriciliği Tez (doktora) Tam Metin 2011 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30685
64 Murat GİRGİN Orta Karadeniz bölgesi'ndeki su ürünleri işletmelerinin kredi kullanımı ve yetiştiricilik üzerine etkileri Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2010 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30598
65 Murat KERİM Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchu mykiss Walbaum, 1972) yeminde aspir küspesinin kullanım olanaklarının araştırılması Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2011 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30584
66 Mustafa KAYA Balık Yumurtalarının Sinop Akliman Bölgesindeki Kompozisyonu Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=123900
67 Mustafa SUNGUR Sinop ili'ndeki göl, gölet ve baraj göllerinde bulunan balık türleri Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2010 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30588
68 Mutlu ALTUNTAŞ İstatiksel model seçiminde bayesçi yaklaşımlar ve Bayes Kuramı Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2011 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30660
69 Nevra ÇİNE Diş çürüklerinden staphylococcus aureus izolasyonu ve identifikasyonu Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102573
70 Nur ALTINDAL Sinop ili topraklarında izole edilen Pseudomonas türlerinin moleküler karakterizasyonu Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2010 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=44030
71 Nurcan DEMRİCAN Smarandache eğrilerine dair Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43906
72 Olcay KIRIKOĞLU Tribütiltinin (TBT) lepisteslerin (Poecilia reticulata) bazı biyolojik özellikleri üzerine etkisi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2010 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30586
73 Onur ÇETİNEL Bögel sürekli ve B-2\u03C0 periyodik fonksiyonlar için korovkin tipi teoremler Tez (yüksek lisans) Özet 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134551
74 Orçin UYGUN Balık lavralarının Sinop-Akliman kıyılarındaki kompozisyonu Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43886
75 Özen Yusuf ÖĞRETMEN Kırmızı yosun (Gelidium latifolim, Bornet Ex Hauck 1883)'dan üretilen agar agarın mevsimsel kalitesinin belirlenmesi Tez (doktora) Özet 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=48073
76 Özgül ÖZER Doğal ve yapay renklendiriciler uygulanarak buzdolabı koşullarında muhafaza edilen sıcak dumanlanmış zargana balığının (Belone belone euxini Günther, 1886) bazı kalite kriterlerinin tespiti Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2010 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30632
77 Özgür TÜMÜKLÜ Çaça Balık (Sprattus sprattus Linnaeus, 1758) unun Gökkuşağı alabalık (Oncorhynchus mykiss) rasyonlarında kullanılma imkanlarının araştırlması Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2011 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30552
78 Pınar OKÇU Diferansiyel ve fark maksimum prensipleri Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102551
79 Rabia Tuğba ONAY Modifiye atmosfer paketleme uygulanan midyelerin  (Mytilus galloprovincialis, Lamarck 1819) buzdolabı (4±20C) koşullarında raf ömrü Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2013 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122486
80 Recep ÖZTÜRK Orta Karadeniz'de bölgesinde ağ kafeslerde levrek balığı (Dicentrarchus labrax, L., 1758) yetiştiriciliği Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2011 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30580
81 Rıdvan ÖZTÜRK Sinop ili sularından Scenedesmus spp. izolasyonu ve laboratuvar şartlarında üretimin araştırılması Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2016 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=8795
82 Ruhan YAMANOĞLU Pelet ve ekstrude yemlerle beslenen Gökkuşağı alabalıklarının (Oncorhynchu mykiss W., 1972) gelişmesine ilişkin karşılaştırmalı bir araştırma Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2010 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30682
83 Saniye TÜRK ÇULHA Sinop iç limanda (Karadeniz) batırılmış uzun halat sisteminde yetiştirilen midye (Mytilus gallprovincialis) L., 1819)'lerdeki iz element seviyeleri Tez (doktora) Tam Metin 2011 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30416
84 Seda HASIRCI Dodurga Baraj Gölü (Boyabat, Sinop) fitoplanktonu ve mevsimsel değişimi üzerine bir araştırma Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102817
85 Seda ŞEREFLİOĞLU Ön alfa tokoferol uygulamasının tuz stresi altında soya (Glycine Max L.) kökleri üzerindeki etkisinin araştırlması Tez (yüksek lisans) Özet 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=48030
86 Sefer ÇELİK Sinop bölgesi’nde Pavurya (Eriphia verrucosa Forskal, 1775)'nın bazı biyolojik parametrelerinin araştırılması Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43954
87 Serpil YAVUZ Karadeniz kalkan balığında (Psetta maxima Linnaeus, 1758) yumurta kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2010 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30547
88 Seval YAMAN DERNEKBAŞI Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yemlerinde kanola yağı kullanma olanakları Tez (doktora) Tam Metin 2008 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30406
89 Sevda ORHAN İstatiksel korovkin tipi yaklaşım teoremleri Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=102524
90 Sevgi KUŞ Sinop yarımadası'ndaki Cystoseria Fasiyesi ile birliktelik oluşturan Polychaeta (Annelida) türlerinin ekolojik özellikleri Tez (yüksek lisans) Özet 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134535
91 Sevil KARACİF Genelleştirilmiş yarı mükemmel halkalar Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2016 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=47991
92 Sevilay GÜNEYDAĞ Karadeniz'ib Sinop kıyılarında yaşayan Akdeniz Midyesinin (Mytilus Galloprovincialis Lamarck, 1819) parazit faunasının belirlenmesi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2014 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=130099
93 Seyhan CİVEK Sinop ili satışa sunulan gıdalardan izole edilen bakterilerin antibiyotik direnç genlerinin belirlenmesi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=44043
94 Tahir CEYLAN Modüler uzaylarda korovkin tipi yaklaşım teoremi ve matris toplanabilme. Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113726
95 Uğur ÇARLI Karasu Çayı Ve Sırakaraağaçlar Deresinde Bazı Fiziko-Kimyasal Ve Mikrobiyolojik Parametrelerin Araştırılması Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=48054
96 Uğur ÖZSANDIKÇI Orta Karadeniz'de (Samsun-Yakakent, Ordu-akçay) avlanan Çaça balığının (Sprattus sprattus plareicus Risso, 1826) avlanabilir biyokütle tahmini Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134472
97 Yekta TANIŞ Karadeniz'de 2008-2012 su ürünleri avlanma sezonunda yapılan ihlallerin incelenmesi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2013 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122485
98 Yunus PAŞAOĞLU İstanbul ilindeki bir gırgır teknesinin 2013-2014 avlanma sezonundaki av miktarı ve av kompozisyonun belirlenmesi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=134288
99 Yusuf BAYRAKÇI Yağmapınar (Karapınar, Konya)'da yaşayan Emys orbicularis (Emydidae, Testudinata)'in populasyon dinamiği Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113464
100 Yusuf ÇAKIR Vida hareketlerine dair Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=44513
101 Zafer KARSLI Farklı oranlarda yeme katılan 17\u03B2-estradiol ve 17\u03B1-metiltestosteron hormonlarının ahli çiklit (sciaenochromis ahli trewavas, 1935) türü üzerine etkilerinin incelenmesi Tez (doktora) Tam Metin 2013 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=122499
102 Zafer Hakan KALAYCI Sarımsağın (Allium sativum L,) antioksidan etkisinin sıcak dumanlanmış ithal Uskumru (Scomber scombrusL., 1758) nun kalite parametrelerine etkisi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2015 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=43804
103 Zekiye Birinci ÖZDEMİR Sinop kıyılarında jelimsi organizmaların mide içeriği ve populasyon parametrelerinin mevsimsel değişimi Tez (doktora) Tam Metin 2011 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30521
104 Zeynep ATLI Orta Karadeniz bölgesinde rüzgar hızının panel verili regresyon modeli yardımıyla tahmin edilmesi Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2012 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=113421
105 Zeynep CENGİZ Sinop yarımadası kıyılarında Ophelia Bicornis Savigny in Lamarck, 1818 (Polychaeta: Annelida) 'in populasyon yoğunluğunun saptanması Tez (yüksek lisans) Tam Metin 2011 http://libra.sinop.edu.tr/libra.aspx?IS=BASLIK&DZ=03&KD=30601