Çalışma Saatleri

Eğitim ve Öğretim Dönemi
Hafta içi 08.00 - 21.00

Yaz Dönemi
Hafta içi 08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
 
 

Görüş ve önerileriniz için
e-posta adresimiz
 
 
SNÜ Merkez Kütüphane Facebook Sayfası SNÜ Merkez Kütüphane Twitter Sayfası
SNÜ Merkez Kütüphane Twitter Sayfası SNÜ Merkez Kütüphane Youtube Sayfası

Abone E-Kaynaklar        Abone Veritabanları

Abone Veritabanları

-Sinop Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın abone olduğu online veritabanları aşağıda alfabetik olarak erişim şekli ve formatına göre yer almaktadır. Kullanım kolaylığı sağlaması açısından veritabanlarına ait kılavuzlar ve dergi listeleri de ilgili tabloda görülebilir.

-Veritabanlarını tek arayüzden tarama yapmak için (Sadece Ekual veritabanları), Abone veritabanları tek tek taramak gerekecektir. Abone veritabanlarının yanında Üniversitemiz logosu, Ekual veritabanlarında Ekual'in logoları bulunmaktadır. tıklayınız...

-Veritabanları, elektronik dergiler ve kaynaklar, bilgi-makale tarama-temini, süreli yayınlar ile ilgili danışma hizmeti almak için 0 368 271 55  16 / 4706 numaralı telefondan Altuğ ABUŞOĞLU ile görüşebilir ya da altugamail adresine e-posta gönderebilirsiniz.

-Veritabanları ile ilgili yasal uyarıları lütfen okuyunuz...

American Chemical Society tarafından yayınlanmakta olan dergileri kapsamakta olan veritabanında kimya alanında tam metin 59 dergiye tam metin elektronik erişim sağlanmaktadır. Dergilerin arşiv erişimleri mevcuttur.

Biyoloji, ekoloji ve çevre bilimi alanlarında yayınlanan 202 tam metin derginin online olarak bir araya getirmiş bir platformdur. Günümüzde hayati önem taşıyan bir çok konu başlığı; iklim değişikliği, ekolojik ve bio-çeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların yönetimi gibi içerir.
Kaynak Listesi

Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır. Tarım ve uygulamalı yaşam bilimlerinde en yüksek sayıdaki süreli yayın koleksiyonu kapsayıp, 1910 yılından günümüze zengin bilgi içeriğine sahiptir. Bütün içerik, CAB Direct arayüzünden kullanıcılara sunulmaktadır. Ortalama olarak %70’ ine başka kaynaktan erişim imkanı olmayan, 230.000’in üzerinde tam metin dergi makalesi (%65) rapor ve konferans bildirileri (%34) tam metin içeriğe sahiptir.736 tam metin dergi bulunmaktadır.
Kullanım Klavuzu(ppt) Kullanım Klavuzu Kaynak Listesi

12.224 adet dergi ve 5220 adet elektronik kitaba tam metin erişim sağlanmaktadır.

Tam Metin Erişim Sağlanabilen Veritabanları; Academic Search™ Complete, Business Source Complete,Dynamed

Bibliyografik Erişim Sağlanabilen Veritabanları; ERIC, GreenFILE, LISTA, American Doctoral Dissertations, Teacher Reference Center ve MEDLINE

Retro Indexler;
Applied Science & Business Periodicals Retrospective Index:1913-1983 (H.W.Wilson)
Education Index Retrospective: 1929-1983 (H.W.Wilson)
Humanities & Social Sciences Index Retrospective:1907-1984 (H.W.Wilson)
Applied Science & Technology Index Retrospective:1913-1983 (H.W. Wilson)
Kullanım Klavuzu Kaynak Listesi E-Kitap İndirme Klavuzu

EBSCO Discovery Service™ (EDS) ÜniversitemEBSCO Discovery Service™ (EDS) Üniversitemiz bilgi kaynaklarını tek bir dizinde / sunucuda toplar ve tek bir ara yüzden tarama imkanı verir. Tam metin erişime açık tüm dergilerde toplu tarama yapılabilen elektronik dergi katalogu.

EDS ile taranabilen veritabanları: CAB, EBSCOHost, IEEE, OVID LWW, Science Direct, Scopus, SpringerLink, Taylor & Francis ve Web of Science (WoS)
Kullanım Klavuzu

Muhasebe, Finans ve Ekonomi, İşletme, Yönetim ve Strateji, Eğitim, Mühendislik, Öğrenim ve Organizasyon, Sağlık ve Sosyal Bakım, Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphane Çalışmaları, Pazarlama, Lojistik ve Kalite, Emlak Yönetimi ve Çevre, Kamu Politikası ve Çevre Yönetimi, Turizm ve Otelcilik alanlarında tam metin 309 dergilik koleksiyon.
Kullanım Klavuzu Dergi Listesi

İlk Türkçe online e-kitap veritabanı olan Hiperkitap’ta; tarihten edebiyata, matematikten felsefeye, sanattan mühendisliğe birçok konu başlığı altında 300 yayınevinin 14.314 tam metin kitap bulunmaktadır. Hiperkitap; atlaslar, sözlükler, ansiklopediler gibi danışma kaynaklarını da içermektedir. Önde gelen üniversitelerin akademik yayınları da Hiperkitap’ta yer almaktadır. Veritabanında bulunan e-kitapların online olarak görüntülemenin yanı sıra bilgisayarlara, android ve IOS destekli cihazlara ödünç alabilmektedirler. Böylece internet erişimine ihtiyaç duymadan e-kitaplardan yararlanabilmektedirler. “My library” özelliğiyle Hiperkitap’ta kendi kütüphanelerini oluşturarak e-kitap sayfalarında notlar alabilmekte, 60 sayfaya kadar çıktı alıp paylaşabilmekte, farklı formatlarda atıf verebilmektedirler.
Kullanım Klavuzu Kitap Listesi E-Kitap İndirme Klavuzu

IEEE Xplore veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış 413 süreli yayına (journal, transaction, magazine, letter) IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş 880.000 adet konferans bildirilerine, 1.800 adet IEEE Standartlarına, 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir.
Kullanım Klavuzu (pdf) Kullanım Klavuzu Dergi Listesi

Fen bilimleri ve sosyal bilimleri alanında (tarih, eğitim, dil ve edebiyat, sosyoloji, siyasal bilimler, ekonomi, sağlık bilimleri, kültür sanat gibi) yayınlanan Türkçe hakemli dergiler, popüler dergiler ve makaleleri içerir. 385 tam metin dergiye erişim sağlanmaktadır.
   

Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate - İntihali Engelleme Programı, doğrudan akademik yayınların değerlendirilmesi ile ilgili (Öğrenci ödevleri ve tezler hariç: iThenticate lisans anlaşması gereği öğrenci ödevleri ve tezler için kullanılmamalıdır.) kapsamlı bir akademik içeriğe sahiptir. Web tabanlı arayüz ile özel bir eğitim gereksinimi olmaksızın kullanılmaktadır. İntihal analizi yapılacak belge, kullanıcı tarafından iThenticate programına bir e-postaya belge ekler gibi kolaylıkla yüklenmekte, intihal analizi birkaç dakika içinde bitirilebilmektedir. iThenticate’e yüklenen her belge büyük bir veri tabanındaki belgelerle karşılaştırılmaktadır. Bu veri tabanı içinde 90.000’den fazla önemli gazete, dergi, süreli yayınlar ve kitapların yanı sıra tüm bunlara ek olarak 17 milyardan fazla web sayfası ve arşivi bulunmaktadır. iThenticate, 70.000’den fazla bilimsel dergiden gelen 30 milyon üzerindeki içeriğin ve 150’den fazla yayınevinden 86 milyon üzeri makalenin bulunduğu veri tabanlarını kontrol etmektedir. Yayıncı ortakları arasında CrossRef, Gale, Emerald, ABC-CLIO, SAGE Reference, Oxford University Press, IEEE, Elsevier, Nature Publishing, Ovid, Taylor&Francis, PubMed, Pearson, McGrawHill, Wiley ve EBSCOhost gibi büyük yayınevleri bulunmaktadır.
Lisans anlaşması gereği; üniversitelerde doktora derecesi ve üzerinde akademik yetkinliğe sahip öğretim üyelerine kullanım hakkı verilmektedir.iThenticate programını kullanmak isteyen akademisyenlerimizin erişim tanımlamaları için kutuphane@sinop.edu.tr adresine; isim, soy isim ve e-mail adreslerini (belirteceğiniz e-mail adresi kullanıcı adınız olacaktır) bildirmeleri gerekmektedir; sisteme giriş bilgileri belirtmiş olacağınız e-mail adresine gönderilecektir, lütfen e-malinizi kontrol etmeyi unutmayınız. Tanımlama işlemleri haricindeki kullanıma yönelik diğer bütün işlemler kullanıcı tarafından yapılacaktır.

Önemli!!!

Kurumsal hesaplarımızın ya da kullanıcılarımıza ait hesapların bloke edilmemesi için, imzalanan lisans anlaşması gereğince;

1- iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir.

2- Öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolüne izin verilmemektedir.

3- Ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolü, Dergi editörlüğü tarafından sistem üzerinden yapılmamalıdır. Ancak, söz konusu makaleyi gönderen yazar, dergi editörlüğüne göndereceği bu makaleyi, göndermeden önce, kendi iThenticate hesabı üzerinden kontrol edebilir ve rapor alabilir. Sınırlama sadece dergi editörlükleri içindir. Kişisel çalışmaların kontrolünde bir sorun yoktur.

4- Yüksek Öğretim Kurulu tarafından, 15/01/2015 tarihli “Lisansüstü Eğitim Öğretim İlkeleri” konulu yazısıyla üniversitelere tezlerin intihal raporuyla birlikte kabul edilmesi kararı bildirilmiştir. Tez kontrolleri URKUND ile yapılmalıdır.
Hızlı Kullanım Kılavuzu TR

JSTOR, içerdiği dergilerin ilk çıktığı yıldan itibaren tam metinlerine erişim sağlayan ve ARŞİV niteliğini taşıyan bir veritabanıdır. Sanat, beşeri bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri, tarih, edebiyat konularında dergileri içeren paketlerden oluşur. Veritabanı içinde, ayrıca biyoloji, işletme, ekonomi, sağlık, dilbilim, matematik, müzik konularında paketler de yer almaktadır. 2.724 dergiye tam metin erişim sağlanır. Erişim Sağlanan Paketler; Arts & Sciences I-II-III-IV-V-VI-VII-VII-IX-X-XI ve Life Sciences
Kullanım Klavuzu Kaynak Listesi

Mendeley araştırmacıların verimini artırabilecek bir referans yönetim sistemi ve dünya çapında 4.5 M’dan fazla kullanıcısı olan bir akademik işbirliği ağıdır. Mendeley Instititonal Edition (MIE) kullanıcılar için genişletilmiş haklar tanıyan ve kurumlar için destek sağlayan bir platform olup temel Mendeley yetkinlileri üzerine kuruludur. MIE tarafından araştırmacı ve kütüphaneler için sağlanan genişletilmiş özellikler aşağıdaki gibidir: • 5GB kişisel depolama alanı (standard 2GB’dan farklı olarak). • Sınırsız kapalı grup kurma özelliği (standard 1 gruptan farklı olarak) • Gruplarda 25 kişiye kadar üyelik (standard 3 üyeden farklı olarak) • Kurumlar için analiz aracı
Kullanım Klavuzu

Lippincott Williams and Wilkins (LWW) yayınevine ait LWW Total Access veritabanı, her doktorun referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra, özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır. LWW Total Access Koleksiyonunda, 474 adet tam metin dergi bulunmaktadır. İçerdiği konulardan bazıları: Kardiyoloji, Dermatoloji, Mikrobiyoloji, Nöroloji, Hemşirelik, Beslenme ve Diyet, Onkoloji, Ortopedi, Genetik, Beyin cerrahisi, Virüs bilimi, Sağlık Yönetimi, Patoloji, Kulak- Burun-Boğaz, Diş hekimliği, Hematoloji, Pediatri, Psikiyatri, Üroloji, Romatoloji, Geriatri & Gerontoloji vb.
Kullanım Klavuzu Dergi Listesi

Bilim, teknoloji ve tıp alanlarında 14.000’den fazla kitap ve 2.318 adet dergi başlığı içeren Elsevier’in hakemli tam metin veritabanıdır.
Kullanım Klavuzu Dergi Listesi

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5.000'in üzerindeki yayıncının 18.500'ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70'i 1996'dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.
Kullanım Klavuzu

Temel bilimler sosyal ve beşeri bilimler mühendislik tıp ve yaşam bilimleri konularını içeren 2.248 adet tam metin dergi koleksiyonu.
Kullanım Klavuzu Dergi Listesi

Sosyal ve beşeri bilimler tıp ve yaşam bilimlerini içeren 1997'den günümüze 2.191 adet tam metin dergi koleksiyonu.
Kullanım Klavuzu Dergi Listesi

50 milyar web sayfası, kendi kapalı arşivinden 14 milyonun üzerinde öğrenci raporları, farklı bilgi depolarından 300 milyonun üzerinde raporlar ve bunlara ek olarak 100 milyon kitap, makale haber ve periyodik yayınlar üzerinden araştırma ve benzerlik tespitinde bulunmaktadır. Benzer şekilde Türkçe kaynaklarda da erişime açık olan veri tabanları, üniversitelerin yayınları ve tez havuzları üzerinden de araştırma yapmak mümkündür.

URKUND sistemine gönderilen dokümanlar üç farklı kaynak üzerinden araştırılır ve karşılaştırılır.
- İnternet
- Akademik yayınlar
- URKUND arşivi

Önemli!!!
1- Yüksek Öğretim Kurulu tarafından, 15/01/2015 tarihli “Lisansüstü Eğitim Öğretim İlkeleri” konulu yazısıyla üniversitelere tezlerin intihal raporuyla birlikte kabul edilmesi kararı bildirilmiştir. Tez kontrolleri URKUND ile yapılmalıdır.
2 - Urkund sadece Tez Danışmanlarının kullanıma açık olacaktır. Sorularınız için 0 368 271 55  16 / 4706 numaralı telefondan Uzman Altuğ ABUŞOĞLU ile görüşebilir ya da altugamail adresine e-posta gönderebilirsiniz

Kullanım Kılavuzu (Türkçe)

1997’den günümüze 1.413 tam metin dergiye ve 4 milyona yakın makaleye Kimya, İşletme, ekonomi, finans, istatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık , Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Geneti, Coğrafya & Keşifler gibi konularda tam metin erişim vermektedir.
Kullanım Klavuzu Dergi Listesi

WoS (Web of Science) (Science Citation Index Expanded-Social Sciences Citation Index-Arts and Humanities Citation Index Conference Proceedings Citation Index- Science--Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities) 1980'den günümüze makalelerin, 1990'dan günümüze bildirilerin bibliyografik bilgilerini, yararlanılan kaynaklarını ve atıflarını listeler.
Kullanım Klavuzu

Multi-Terabyte sunucu ağ içinde yer alan akademik araştırmalara yardımcı elektronik kaynakların sunulduğu dünyanın en büyük dijital arşivlerinden biridir. 3 milyon + kitap, 510.270 çeşitli e-belge, 145.612 e-dergi, 11.158 e-gazete, 5.792 sesli kitap, 5.327 eğitsel video, 15.126 ciltlenmemiş nota ile birlikte toplamda 4.186.162 adet başlığa tam erişim sağlanmaktadır.
Kullanım Klavuzu Kitap Listesi

TÜBİTAK EKUAL       Balkan Kütüphaneleri       Tübess       Toplu Katalog       Kits       Ulusal Açık Ders Malzemeleri       ANKOS
Adres: Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi Osmaniye Mah. 57000 SİNOP
Telefon: 0 368 271 57 79 Faks: 0 368 271 57 80
e-posta: