Çalışma Saatleri

Eğitim ve Öğretim Dönemi
Hafta içi 08.00 - 21.00

Yaz Dönemi
Hafta içi 08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
 
 

Görüş ve önerileriniz için
e-posta adresimiz
 
 
SNÜ Merkez Kütüphane Facebook Sayfası SNÜ Merkez Kütüphane Twitter Sayfası
SNÜ Merkez Kütüphane Twitter Sayfası SNÜ Merkez Kütüphane Youtube Sayfası

Abone E-Kaynaklar        Abone Veritabanları

Abone Veritabanları

-Sinop Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın abone olduğu online veritabanları aşağıda alfabetik olarak erişim şekli ve formatına göre yer almaktadır. Kullanım kolaylığı sağlaması açısından veritabanlarına ait kılavuzlar ve dergi listeleri de ilgili tabloda görülebilir.

-Veritabanları, elektronik dergiler ve kaynaklar, bilgi-makale tarama-temini, süreli yayınlar ile ilgili danışma hizmeti almak için 0 368 271 55  16 / 4706 numaralı telefondan Altuğ ABUŞOĞLU ile görüşebilir ya da
altugamail adresine e-posta gönderebilirsiniz.

-Veritabanları ile ilgili yasal uyarıları lütfen okuyunuz...

BIOONE
(e-dergi tam metin)
202 tam metin dergi
Biyoloji, ekoloji ve çevre bilimi alanlarında yayınlanan, online olarak bir araya getirmiş bir platformdur. Günümüzde hayati önem taşıyan bir çok konu başlığı; iklim değişikliği, ekolojik ve bio-çeşitliliğin korunması ve doğal kaynakların yönetimi gibi içerir.
Kaynak Listesi

BRITANNICA ONLINE
(e-ansiklopedi)
Britannica Ansiklopedisi'nin online versiyonudur. Sanat ve edebiyat, dünya ve coğrafya, sağlık ve tıp, felsefe ve din, spor ve eğlence, bilim ve matematik, yaşambilimi, toplum ve beşeri bilim, doğa bilimleri, teknoloji ve tarih vb. 120,000 madde halinde düzenlenmiş ansiklopedik bilgiler, dünya atlası, görüntü ve resimler, sözlük ve kavramlar dizisi, bazı dergilerden alınmış 300,000 makale, haber başlıkları ve web kaynakları rehberliği içeren çok yönlü bir genel bilgi kaynağı.

CAB (ekual)
(e-dergi tam metin)
736 tam metin dergi
Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre konularından oluşan veri tabanıdır. Tarım ve uygulamalı yaşam bilimlerinde en yüksek sayıdaki süreli yayın koleksiyonu kapsayıp, 1910 yılından günümüze zengin bilgi içeriğine sahiptir. Bütün içerik, CAB Direct arayüzünden kullanıcılara sunulmaktadır. Ortalama olarak %70’ ine başka kaynaktan erişim imkanı olmayan, 230.000’in üzerinde tam metin dergi makalesi (%65) rapor ve konferans bildirileri (%34) tam metin içeriğe sahiptir.
Kullanım Klavuzu
Kaynak Listesi

EBSCOHOST (ekual)
(e-dergi/e-kitap tam metin)
12.224 tam metin dergi ve 5220 tam metin kitap
Tam Metin Erişim Sağlanabilen Veritabanları; Academic Search™ Complete, Business Source Complete,Dynamed

Bibliyografik Erişim Sağlanabilen Veritabanları; ERIC, GreenFILE, LISTA, American Doctoral Dissertations, Teacher Reference Center ve MEDLINE

Retro Indexler;
Applied Science & Business Periodicals Retrospective Index:1913-1983 (H.W.Wilson)
Education Index Retrospective: 1929-1983 (H.W.Wilson)
Humanities & Social Sciences Index Retrospective:1907-1984 (H.W.Wilson)
Applied Science & Technology Index Retrospective:1913-1983 (H.W. Wilson)

Kullanım Klavuzu
Kaynak Listesi
E-Kitap İndirme Klavuzu

EBSCO DISCOVERY SERVICE - EDS (ekual)
(keşif aracı)
EBSCO Discovery Service™ (EDS) Üniversitemiz bilgi kaynaklarını tek bir dizinde / sunucuda toplar ve tek bir ara yüzden tarama imkanı verir. Tam metin erişime açık tüm dergilerde toplu tarama yapılabilen elektronik dergi katalogu.
EDS ile taranabilen veritabanları: CAB, EBSCOHost, IEEE, OVID LWW, Science Direct, Scopus, SpringerLink, Taylor & Francis ve Web of Science (WoS)
Kullanım Klavuzu

EMERALD PREMIER eJOURNAL (ekual)
(e-dergi tam metin)
309 tam metin dergi, 623 tam metin kitap
Muhasebe, Finans ve Ekonomi, İşletme, Yönetim ve Strateji, Eğitim, Mühendislik, Öğrenim ve Organizasyon, Sağlık ve Sosyal Bakım, Bilgi ve Belge Yönetimi, Kütüphane Çalışmaları, Pazarlama, Lojistik ve Kalite, Emlak Yönetimi ve Çevre, Kamu Politikası ve Çevre Yönetimi, Turizm ve Otelcilik alanlarında koleksiyon
Kaynak Listesi
Sociology Kitapları
Education Kitapları

İDEALONLINE
(Türkçe e-dergi tam metin)
385 tam metin dergi
Fen bilimleri ve sosyal bilimleri alanında (tarih, eğitim, dil ve edebiyat, sosyoloji, siyasal bilimler, ekonomi, sağlık bilimleri, kültür sanat gibi) yayınlanan Türkçe hakemli dergiler, popüler dergiler ve makaleleri içerir.

IEEE XPLORE (ekual)
(e-dergi tam metin)
413 tam metin dergi, 1.220 konferans serisi, 3.341 standart
IEEE Xplore veritabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ve Institute for Electrical Engineers (IEE) tarafından 1988’den günümüze yayınlanmış süreli yayınlara (journal, transaction, magazine, letter) IEEE ve IEE tarafından 1988’den günümüze kadar gerçekleştirilmiş 880.000 adet konferans bildirilerine, 1.800 adet IEEE Standartlarına, 1950-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makalelere, tam metin olarak erişilmektedir.
Kullanım Klavuzu (pdf)
Kullanım Klavuzu
Kaynak Listesi

ITHENTICATE (ekual)
(kişisel çalışmalar için intihal tespit)
Akademik çalışmalardaki intihalleri tespit etmek amacıyla iThenticate - İntihali Engelleme Programı, programını kullanmak isteyen akademisyenlerimizin erişim tanımlamaları için altuga@sinop.edu.tr adresine; isim, soy isim ve kurumsal e-mail adreslerini (belirteceğiniz e-mail adresi kullanıcı adınız olacaktır) bildirmeleri gerekmektedir; sisteme giriş bilgileri belirtmiş olacağınız e-mail adresine gönderilecektir, lütfen e-malinizi kontrol etmeyi unutmayınız. Tanımlama işlemleri haricindeki kullanıma yönelik diğer bütün işlemler kullanıcı tarafından yapılacaktır.

Önemli!!!

Kurumsal hesaplarımızın ya da kullanıcılarımıza ait hesapların bloke edilmemesi için, imzalanan lisans anlaşması gereğince;
1- iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir.
2- Öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolüne izin verilmemektedir.
3- Ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolü, dergi editörlüğü tarafından sistem üzerinden yapılmamalıdır. Ancak, söz konusu makaleyi gönderen yazar, dergi editörlüğüne göndereceği bu makaleyi, göndermeden önce, kendi iThenticate hesabı üzerinden kontrol edebilir ve rapor alabilir. Sınırlama sadece dergi editörlükleri içindir. Kişisel çalışmaların kontrolünde bir sorun yoktur.
4- Yüksek Öğretim Kurulu tarafından, 15/01/2015 tarihli “Lisansüstü Eğitim Öğretim İlkeleri” konulu yazısıyla üniversitelere tezlerin intihal raporuyla birlikte kabul edilmesi kararı bildirilmiştir. Tez kontrolleri Turnitin ile yapılmalıdır.

Hızlı Kullanım Kılavuzu TR

JSTOR (ekual)
(e-dergi tam metin)
3.904 tam metin dergi
İçerdiği dergilerin ilk çıktığı yıldan itibaren tam metinlerine erişim sağlayan ve ARŞİV niteliğini taşıyan bir veritabanıdır. Sanat, beşeri bilimler, sosyal bilimler, fen bilimleri, tarih, edebiyat konularında dergileri içeren paketlerden oluşur. Veritabanı içinde, ayrıca biyoloji, işletme, ekonomi, sağlık, dilbilim, matematik, müzik konularında paketler de yer almaktadır.

Erişim Sağlanan Paketler;
Arts & Sciences ILife Sciences
Arts & Sciences IIBusiness IV
Arts & Sciences IIIEcology & Botany II
Arts & Sciences IVIreland
Arts & Sciences VJewish Studies
Arts & Sciences VIHebrew Journals
Arts & Sciences VIISustainability
Arts & Sciences VIII
Arts & Sciences IX
Arts & Sciences X
Arts & Sciences XI
Arts & Sciences XII
Arts & Sciences XIII
Arts & Sciences XIV
Arts & Sciences XV
Erişim Sağlanan özel konu paketleri;
Asia
Biological Sciences
Business & Economics
Business I
Business II
Business III
Ecology & Botany I
Health & General Sciences
Iberoamerica
Language & Literature
Ecology & Botany I
Music
Music Legacy
Religion & Theology


Kullanım Klavuzu
Kaynak Listesi
Jstor Tüm Koleksiyonlar

MENDELEY (ekual)
(referans yönetim aracı)
Mendeley araştırmacıların verimini artırabilecek bir referans yönetim sistemi ve dünya çapında 4.5 M’dan fazla kullanıcısı olan bir akademik işbirliği ağıdır. Mendeley Instititonal Edition (MIE) kullanıcılar için genişletilmiş haklar tanıyan ve kurumlar için destek sağlayan bir platform olup temel Mendeley yetkinlileri üzerine kuruludur. MIE tarafından araştırmacı ve kütüphaneler için sağlanan genişletilmiş özellikler aşağıdaki gibidir: • 5GB kişisel depolama alanı (standard 2GB’dan farklı olarak). • Sınırsız kapalı grup kurma özelliği (standard 1 gruptan farklı olarak) • Gruplarda 25 kişiye kadar üyelik (standard 3 üyeden farklı olarak) • Kurumlar için analiz aracı
Kullanım Klavuzu

NATURE JOURNALS ALL (ekual)
( e-dergi tam metin)
133 tam metin dergi

Nature Journals All (Nature + Nature Methods + Nature Protocols) (46 dergi): Nature dergisi 1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen, haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir ve ‘’Nature Journals All ‘’ Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ‘‘Nature‘‘ ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Nature Protocols ve Nature Methods yayınları da bu grupta yer almaktadır. Nature Journals Dünya’nın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır. Abonelik yapılan yıla ve bir önceki yıla arşiv haklarıyla beraber erişim verilir. Erişim Nature.Com web sitesi üzerinden sağlanmaktadır.
Erişim Linki https://www.nature.com/
Dergi Listesi

Academic Journals All (40 dergi): Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve bir paralel segmentte yayın hayatına devam eden ‘’Academic Journals All’’ koleksiyonu oluşturulmuştur. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir. Bu koleksiyon , bir çok önde gelen akademik dernek/kuruluş ortaklıkları ile beraber yönetilmekte ve genişlemektedir. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim Nature.Com web sitesi üzerinden sağlanmaktadır.
Erişim Linki https://www.nature.com/
Dergi Listesi

Palgrave Macmillan Journals (PMJ All)(40 dergi): Palgrave Macmillan Dergileri, Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. Abonelik ile birlikte 1997 yılına kadar geriye dönük erişim verilir. Abonelik yapılan yıla ait arşiv hakları sağlanır. Erişim SpringerLink platformu üzerinden sağlanmaktadır.
Erişim Linki https://link.springer.com/
Dergi Listesi

OVID-LWW (ekual)
(e-dergi tam metin)
474 tam metin dergi
Lippincott Williams and Wilkins (LWW) yayınevine ait LWW Total Access veritabanı, her doktorun referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra, özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır. İçerdiği konulardan bazıları: Kardiyoloji, Dermatoloji, Mikrobiyoloji, Nöroloji, Hemşirelik, Beslenme ve Diyet, Onkoloji, Ortopedi, Genetik, Beyin cerrahisi, Virüs bilimi, Sağlık Yönetimi, Patoloji, Kulak- Burun-Boğaz, Diş hekimliği, Hematoloji, Pediatri, Psikiyatri, Üroloji, Romatoloji, Geriatri & Gerontoloji vb.
Kullanım Klavuzu
Kaynak Listesi

PROQUEST DISSERTATIONS AND THESES GLOBAL (ekual)
(e-tez tam metin)
2 milyon tam metin tez ve bitirme ödevi
Dünyanın en kapsamlı tez veritabanıdır. Dünyanın her tarafından 1743'den bugüne çeşitli disiplinlerde milyonlarca aranabilir tezin yanında PDF olarak indirilebilen iki milyondan fazla tam metin tez ve bitirme ödevi içerir. Veritabanı 1997'den bu yana eklenen lisansüstü tezlerin çoğunun tam metnini ve geriye dönük güçlü bir içerik sunmaktadır.

Türkçe Kullanım Kılavuzu

SCIENCEDIRECT (ekual)
(e-dergi/e-kitap tam metin)
2.318 tam metin dergi ve 30 tam metin kitap serisi (14.000)
Ağırlıklı olarak fen bilimleri (bilim, teknoloji, tıp) alanındaki binlerce kitap ve dergiye 1995 yılından günümüze kadar tam metin erişim imkanı verirken, önceki yıllara da bibliyografik erişim sağlamaktadır. Anahtar kelime ile aramanın dışında görüntü arama ve yayının değerini artıran ses, video ve veri setleri şeklindeki içerik de mevcuttur.
Kullanım Klavuzu
Dergi Listesi
Kitap Listesi

SCOPUS (ekual)
(bibliyografik/atıf)
43 milyon kayıt bilgisi Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5.000'in üzerindeki yayıncının 18.500'ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70'i 1996'dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.
Kullanım Klavuzu

SOSYAL BİLİMLER ATIF DİZİNİ - SOBİAD
(bibliyografik/atıf)
362 dergi 101.595 makale ve 2.054.251 atıf bilgisi
Akademisyenler kendilerine yapılan atıfları bulabildikleri gibi herhangi bir makalenin detayları kısmında o makaleye yapılan atıfları da görebilmektedirler. Sobiad aynı zamanda 100.000'den fazla makalenin PDF'leri ile birlikte indekslendiği bir veritabanıdır. Yani 100.000 makalenin tam metni içinde arama yapılabilmektedir. Bu özelliklerinden dolayı Sobiad hem akademisyenler hem tez sürecindeki Y.Lisans ve Doktora öğrencileri hem de araştırma ödevleri yapan lisans öğrencileri tarafından kullanılabilir.


SPRINGERLINK (ekual)
(e-dergi tam metin)
2.296 tam metin dergi, 483 açık erişimli dergi
Yaşam bilimleri, kimya, çevre bilimleri, davranış bilimleri, sosyal bilimler, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, matematik, tıp, enerji, fizik & astronomi ve mühendislik alanlarındaki dergileri kapsamaktadır.
Kullanım Klavuzu
Kaynak Listesi
Açık Erişimli Kaynak Listesi

TAYLOR & FRANCIS (ekual)
(e-dergi tam metin)
2.191 tam metin dergi
Doğa ve yaşam bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, davranış bilimleri, eğitim, sanat ve beşeri bilimlerle ilgili dergilere erişim sağlar.
Kullanım Klavuzu
Bilgi Dokümanı
Kaynak Listesi

TURNITIN (ekual)
(tez intihal tespit)
Tezlerde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen tezler çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur. Turnitin'in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak, 200 milyondan fazla öğrenci ödevi ve 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır.
Öğrenci Tezlerinde intihali tespit etmek için Turnitin'i kullanacak Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri birer yetkili için altuga@sinop.edu.tr adresine isim, soyisim ve kurumsal e-mail adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. Sisteme giriş bilgileri belirtmiş olacağınız e-mail adresine gönderilecektir, lütfen e-malinizi kontrol etmeyi unutmayınız. Tanımlama işlemleri haricindeki kullanıma yönelik diğer bütün işlemler kullanıcı tarafından yapılacaktır.
Tez Danışmanları için Rehber (Türkçe)
Enstitüler için Kılavuz (Türkçe)
Öğretmen için Kılavuz (Türkçe)

WEB OF SCINECE - WOS (ekual)
(bibliyografik/atıf)
• Science Citation Index Expanded (1945 yılından günümüze)
• Social Sciences Citation Index (1956 yılından günümüze)
• Arts & Humanities Citation Index (1980 yılından günümüze)
• Conference Proceedings Citation Index- Science (1990 yılından günümüze)
• Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990 yılından günümüze)

Web of Science'da Taranan Dergilerin Listesi
Fen Bilimleri Dergileri
Sosyal Bilimler Dergileri
Arts & Humanities Dergileri

Kullanım Klavuzu
ResearcherID Kullanımı

WILEY ONLINE LIBRARY - WOL (ekual)
(e-dergi tam metin)
1.485 tam metin dergi, 125 açık erişimli dergi
1997’den günümüze 4 milyona yakın makaleye Kimya, İşletme, ekonomi, finans, istatistik, Tıp, Yaşam Bilimleri, Matematik, Veterinerlik, Diş Hekimliği, Polimer ve Materyal Bilimleri, Eczacılık , Fizik ve Astromi, Psikoloji, Eğitim Bilimleri, Mühendislik, Tarım, Akvakültür ve Gıda Bilimi, Mimarlık ve Planlama, Sanat ve Uygulamalı Sanatlar, Biyoloji, Biyoteknoloji, Biyokimya & Biyofizik, Hücre ve Moleküler Biyoloji, Bilgisayar Bilimi ve Bilişim Teknolojisi, Geneti, Coğrafya & Keşifler gibi konularda tam metin erişim vermektedir.
Kullanım Klavuzu
Kaynak Listesi

TÜBİTAK EKUAL       Balkan Kütüphaneleri       Tübess       Toplu Katalog       Kits       Ulusal Açık Ders Malzemeleri       ANKOS
Adres: Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi Osmaniye Mah. 57000 SİNOP
Telefon: 0 368 271 57 79 Faks: 0 368 271 57 80
e-posta: