Çalışma Saatleri

Eğitim ve Öğretim Dönemi
Hafta içi 08.00 - 21.00

Yaz Dönemi
Hafta içi 08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
 
 

Görüş ve önerileriniz için
e-posta adresimiz
 
 
SNÜ Merkez Kütüphane Facebook Sayfası SNÜ Merkez Kütüphane Twitter Sayfası
SNÜ Merkez Kütüphane Twitter Sayfası SNÜ Merkez Kütüphane Youtube Sayfası

Duyuru ve Etkinlikler Arşivi       

Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek Konferansı
9-10 Haziran 2014 tarihlerinde üniversite kütüphanelerinin durumları ile sorunlarının tartışıldığı ve açık erişim çalışmalarının görüşüldüğü konferansa, üniversite rektör yardımcılarının ve kütüphane yöneticilerinin katılımıyla, Yükseköğretim Kurulu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Konferansa Üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet BERBER ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Nazmiye ERDEM katıldılar. 9 Haziran 2014 tarihinde üniversitelerin kütüphane yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Kütüphane Yöneticileri Çalıştayı"nda "2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri" taslak raporu ışığında kütüphanelerin fiziki, beşeri durumları ile teknolojik kapasiteleri, koleksiyon, kullanıcı ve hizmet sunum standartları konusunda sunumlar yapılarak mevcut durum ele alındı. Çalıştayda katılımcılar ayrı konu başlıkları altında sekiz gruba ayrılarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin raporlar hazırladı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan ÇETİNSAYA, Yükseköğretim Kurulu üyeleri ve üniversite rektör yardımcılarının da katıldığı 10 Haziran 2014 tarihinde düzenlenen "Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek" başlıklı konferansta ise "Kütüphane Yöneticileri Çalıştayı”ndan elde edilen raporlar ışığında üniversite yöneticilerinin katkıları ele alınırken açık erişim ve akademik arşiv çalışmalarına ilişkin konular değerlendirildi.
YÖK web sayfasında ilgili haber için bağlantıyı açınız
TÜBİTAK EKUAL       Balkan Kütüphaneleri       Tübess       Toplu Katalog       Kits       Ulusal Açık Ders Malzemeleri       ANKOS
Adres: Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi Osmaniye Mah. 57000 SİNOP
Telefon: 0 368 271 57 79 Faks: 0 368 271 57 80
e-posta: