Çalışma Saatleri

Eğitim ve Öğretim Dönemi
Hafta içi 08.00 - 21.00

Yaz Dönemi
Hafta içi 08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
 
 

Görüş ve önerileriniz için
e-posta adresimiz
 
 
SNÜ Merkez Kütüphane Facebook Sayfası SNÜ Merkez Kütüphane Twitter Sayfası
SNÜ Merkez Kütüphane Twitter Sayfası SNÜ Merkez Kütüphane Youtube Sayfası

Duyuru ve Etkinlikler Arşivi       

Turnitin İntihal Tespit Sistemi Erişime Açılmıştır (Tez İntihal Tespiti İçin)

Tezlerde intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir. Sisteme yüklenen tezler çok geniş bir veri havuzdaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırılır ve alıntılar, benzerlikler, usulsüz kaynak kullanımları tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulur. Turnitin'in veri havuzunda akademik veritabanları, dergiler ve yayınlara ek olarak, 200 milyondan fazla öğrenci ödevi ve 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır.

Öğrenci Tezlerinde intihali tespit etmek için Turnitin'i kullanacak Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri birer yetkili için kutuphane@sinop.edu.tr adresine isim, soyisim ve e-mail adreslerini bildirmeleri gerekmektedir. Sisteme giriş bilgileri belirtmiş olacağınız e-mail adresine gönderilecektir, lütfen e-malinizi kontrol etmeyi unutmayınız. Tanımlama işlemleri haricindeki kullanıma yönelik diğer bütün işlemler kullanıcı tarafından yapılacaktır.


Tez Danışmanları için Rehber (Türkçe) Enstitüler için Kılavuz (Türkçe)

***Tübitak - Ekual tarafında üniversitemizde erişimi sağlanan bir diğer intihal tespit programı olan iThenticate'de tez kontrolleri lisans anlaşması gereği yasaktır.

***Turnitin İntihal Tespit Sistemi sadece tez kontrollerinde intihal tespiti için kullanılmalıdır.

TÜBİTAK EKUAL       Balkan Kütüphaneleri       Tübess       Toplu Katalog       Kits       Ulusal Açık Ders Malzemeleri       ANKOS
Adres: Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi Osmaniye Mah. 57000 SİNOP
Telefon: 0 368 271 57 79 Faks: 0 368 271 57 80
e-posta: