Çalışma Saatleri

Eğitim ve Öğretim Dönemi
Hafta içi 08.00 - 21.00

Yaz Dönemi
Hafta içi 08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00
 
 

Görüş ve önerileriniz için
e-posta adresimiz
 
 
SNÜ Merkez Kütüphane Facebook Sayfası SNÜ Merkez Kütüphane Twitter Sayfası
SNÜ Merkez Kütüphane Twitter Sayfası SNÜ Merkez Kütüphane Youtube Sayfası

Duyuru ve Etkinlikler Arşivi       

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları Başladı

Akademik, İdari ve Merkez Birimlerinde Çalışacak Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları Duyurusu

1-Kısmi zamanlı öğrenci çalıştıracak birimler aşağıda belirtilmiş olup kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrenciler birimlerin istemiş olduğu kriterleri göz önünde bulundurarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının web sitesinde bulunan Başvuru Değerlendirme Formunu doldurup dilekçeleriyle birlikte 01/11/2016 tarihine kadar çalışmak istedikleri Birimlere başvurabileceklerdir.
Başvuru Değerlendime Formu

2-Başvuruları kabul edilen öğrenciler yine üniversitemizin web sayfasında açıklanacak olup bu öğrenciler yönergenin (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sitesi Yönergeler sayfasından ulaşabilirsiniz.) 8. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen belgeleri ile birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına müracaat edeceklerdir.
Kısmi Zamanlı Öğrenci Yönergesi

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR

(1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, KZÖ olarak geçici işlerde çalıştırılabilir.

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, SNÜ’de kayıtlı öğrenci olmak,

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

d) KZÖ ile SNÜ arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

e) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

f) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

g) Normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim görüyor olmak,

(2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

(3)Kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrencilerde, belirli bir not ortalaması aranmaz, ancak başarısız dersi bulunmayan öğrencilere öncelik tanınır.

 

Başvuru Yeri

Alınacak Kişi Sayısı

Özel Başvuru Şartları

Eğitim Fakültesi Dekanlığı

8

­-

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

8

1-F.E. Fak. I.öğretim Lisans öğrencisi olmak (2 kişi)

2-F.E. Fak. II.öğretim Lisans öğrencisi olmak (2 kişi)

3-Biyoloji Bölümü Tezli Yüksek Lisans öğrencisi olmak (4 kişi)

Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı

2

Lisans üstü öğrenci olmak

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

7

-

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencisi olmak

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü

8

-

Turizm İşl. Ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürlüğü

10

-

Ayancık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

7

1-Elektronik ve Otomasyon Bölümü Öğrencisi Olmak (1 kişi)

2-Tüm öğrencilere açık (6 kişi)

Gerze Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

9

-

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

5

1-Bilgisayar Teknolojileri Bölümü öğrencisi olmak (1 kişi)

2-Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü öğrencisi olmak (1 kişi)

3-Elektrik ve Enerji Bölümü öğrencisi olmak (1 kişi)

4-Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencisi olmak (1 kişi)

5-Muhasebe ve Vergi Bölümü öğrencisi olmak (1 kişi)

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

7

-

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

20

-

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

8

-

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2

-

Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

2

-

Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

1

 

Okul Öncesi Eğitimi Bölümünde okuyor olmak

Teknoloji Transfer Ofisi

 

2

Ofis programlarının ve sosyal medya araçlarının kullanımını bilmek

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 

1

Office Programları kullanma becerisine sahip olmak

                                  

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

2

-

TOPLAM

110

 TÜBİTAK EKUAL       Balkan Kütüphaneleri       Tübess       Toplu Katalog       Kits       Ulusal Açık Ders Malzemeleri       ANKOS
Adres: Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi Osmaniye Mah. 57000 SİNOP
Telefon: 0 368 271 57 79 Faks: 0 368 271 57 80
e-posta: